جمعه 9 خرداد 1399   00:38:51
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.هیئت مدیره


هیئت مدیرهاعضاء هیئت مدیره شرکت گاز استان کرمان

آقای عزت الله زمانی نژاد
معاون امور حقوقی و قراردادهای بین المللی شرکت ملی گاز ایران
رئیس هیئت مدیره

آقای مهندس منوچهر فلاح
مدیر عامل 
نایب رئیس هیئت مدیره

آقای محمدرضا بیجامی
معاون مهندسی و اجرای طرحها 
عضو هیئت مدیره

آقای ایمان قاضی زاده
رئیس امور مالی
عضو هیئت مدیره

آقای علی ابراهیمی میمند
رئیس بهره برداری شهرستان ها
 عضو هیئت مدیره

آقای محسن پورنامداری
رئیس امور حقوقی 
عضو علی البدل

آقای حمیدرضا صفی زاده
مشاور مدیرعامل
عضو علی البدل
1
خانه | بازگشت |

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت گاز استان کرمان می باشد
مجری سایت : شرکت سیگما